More

    Hiểu về nguồn sáng. Ánh sáng và màu sắc (Phần 1)

    Không giống như hầu hết các kiến thức về mỹ thuật mà trước đây chúng ta được học về hội họa như phối cảnh hay cách sử dụng màu. Trong Series...