Bắt đầu trở thành Visual Effects (VFX) Artist chuyên nghiệp như thế nào?

Bạn có thể xem phần 1 tại: VFX là gì? Định hướng hành trình trở thành Visual Effects (VFX) Artist chuyên nghiệp 

Green Screen và Blue Screen, nên chọn phông màu nào dành cho VFX?

Đối với các bạn mới bắt đầu với VFX, các bạn nên có kiến thức cơ bản về Chroma Key. Chroma Key...

Chroma Key là gì và ứng dụng của nó với VFX

1. Chroma Key là gì đối với VFX Chroma Key là một phương pháp tách phông xanh sử dụng...

Motion Graphic Tutorials

VFX tutorials

Discover

Trending

Enjoying our content?

Subscribe and receive a weekly newsletter packed with awesome stories to inspire you!

kiến thức